1.เจ้าหน้าที่ขาย / SALE

2 อัตรา 1 มิถุนายน 2564
2.เจ้าหน้าที่ BOI

1 อัตรา 10 ตุลาคม 2565
3.Cost and GL Accountant/ผู้จัดการแผนกบัญชี

1 อัตรา 10 ตุลาคม 2565
4.พนักงานฝ่ายผลิต / Operator

2 อัตรา 28 เมษายน 2564
5.QA Section Manager / ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

1 อัตรา 10 ตุลาคม 2565
6.เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ / QC

1 อัตรา 28 เมษายน 2564