- นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
- กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
 
           
           
มอบทุน มจธ 2559
           
           
ภาพการบริจาคผ้าทราย กรมราชทัณฑ์ มอบทุน มจธ 2557