1. ผจก.ประกันคุณภาพ 1 ตำแหน่ง 18 กันยายน 2562

2. วิศวกรวิจัยและพัฒนา

1 ตำแหน่ง 18 กันยายน 2562
3. ช่างซ่อมบํารุง (เครื่องกล)

2 ตำแหน่ง 18 กันยายน 2562
4.Maintenance Engineer

1 ตำแหน่ง 18 กันยายน 2562
5.พนักงานผลิต/คลังสินค้า/จัดส่งสินค้า

10 ตำแหน่ง 18 กันยายน 2562