- บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัส
 
Asia Plus_LHK 14/02/2557
- บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
 
Bualuang_LHK 27/03/2557
- บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส
 
DBS_LHK 28/10/2556
DBS_LHK 15/02/2556
DBS_LHK 22/01/2556
DBS_LHK 06/12/2555
DBS_LHK 15/11/2555
DBS_LHK 22/08/2555
- บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป
 
Phillip_LHK 14/01/2556
Phillip_LHK 08/06/2555
Phillip_LHK 30/04/2555
Phillip_LHK 27/01/2555
Phillip_LHK 16/11/2554
Phillip_LHK 30/08/2554
Phillip_LHK 14/07/2554
- บริษัทหลักทรัพย์ซีไอเอ็มบี
 
CIMB_LHK 18/09/2555