ตำแหน่ง : วิศวกรอุตสาหการ/โรงงาน
   

รายละเอียด

- กำหนดแผนการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพของการลิต ลดของเสีย เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิต
- ควบคุมการผลิตให้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย
- วิเคราะห์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
     

สถานที่ปฏิบัติงาน

ซ.สุขสวัสดิ์ 76 โรงงานพระประแดง
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
   
     

อัตรา
1 ตำแหน่ง

เงินเดือน
ตามโครงสร้าง
   

     
คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง/ชาย
- มีประการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี
- มีความรู้และประสบการณ์ในการควบคุมฝ่ายผลิต
- มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ ISO 9001 , ISO 14001,ISO/TS 16949 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ และประมวลผลได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้