ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด
     

รายละเอียด

- ผลักดันการขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ติดต่อเจรจาต่อรอง เสนอขายผลิตภัณต์แต่ละชนิดแก่ลูกค้า
- ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการ/สภาพโดยรวมของลูกค้า

   
     

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคาร ไทยซีซี ชั้นที่ 16 (ตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์)
แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
   
     

อัตรา
3 ตำแหน่ง

เงินเดือน
ตามโครงสร้าง
   

     
คุณสมบัติผู้สมัคร - เพศหญิง/ชาย
- อายุ 22-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีสามารถขับรถยนต์ได้