ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด
     

รายละเอียด
- ผลักดันการขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- ติดต่อเจรจาต่อรอง เสนอขายผลิตภัณต์แต่ละชนิดแก่ลูกค้า
- ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อรับทราบปัญหา/ความต้องการ/สภาพโดยรวมของลูกค้า

   
     

สถานที่ปฏิบัติงาน
อาคาร ไทยซีซี ชั้นที่ 16
ตรงข้ามสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

   
     

อัตรา
3 ตำแหน่ง

เงินเดือน
ตามโครงสร้าง